O firmie

PT-kolor

Post-Tel Spółka z o. o., której wyłącznym właścicielem jest Poczta Polska SA, kontynuuje i rozszerza działalność Pocztowego Funduszu Leasingowego Sp. z o.o., założonego w 1999 roku. Wraz z wprowadzeniem  usług promocyjno-reklamowych i wydawniczych spółka zmieniła nazwę na Post Media Leasing (w sierpniu 2004 roku), a później na Post Media Serwis (w październiku 2005 roku).

Kolejna zmiana nazwy na Post-Tel Sp. z o.o. (w 2008 roku) związana była z rozszerzeniem działalności spółki o segment teleinformatyczny.

Początkowo spółka świadczyła jedynie usługi leasingowe dla wszystkich jednostek Poczty Polskiej. W 2002 roku uzyskała certyfikat ISO 9001:2000. Tym samym potwierdzony został europejski poziom usług leasingowych realizowanych przez spółkę.

Od 2004 roku spółka istotnie rozszerzyła swoją działalność o usługi promocyjno-reklamowe polegające na prowadzeniu obsługi marketingowej oraz organizacji kampanii promocyjno-reklamowych, wspierających sprzedaż usług i produktów Poczty Polskiej. Działania te były prowadzone do 2007 roku.

W latach 2004 – 2011 spółka redagowała i prowadziła nadzór produkcyjny nad Tygodnikiem „Poczta Polska” wydawanym dla pracowników Poczty.

Obecnie Spółka Post-Tel prowadzi działalność leasingową na rzecz Poczty Polskiej SA.