Władze Spółki

Zarząd

Grażyna Kamińska Prezes Zarządu

Rada Nadzorcza

Konrad Komornicki Przewodniczący Rady Nadzorczej
Monika Gil Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej
Anna Jędrych Sekretarz Rady Nadzorczej